”Dialog” med polisen om kvinnofrid

Jag, tillsammans med andra F!or i Jämtland har erbjudit oss att hjälpa Polisen i Östersund att göra ett bättre arbete när det gäller kvinnofrid fortsätter. Först skrev vi en debattartikel (HÄR), som polischefen svarade på HÄR. Polischefens svar analyserade jag i det HÄR blogginlägget som sen skrevs om till en debattartikel, som du kan läsa HÄR (ÖP publicerade den dock som insändare).

En av de saker vi tog upp var polischefens sätt att avfärda, både den utredare som exemplifierade med hänvisning till bröststorlek, och vår debattartikel, genom att hävda att vad en polis säger inte gäller för hela organisationen. Vi menar att det visst kan visa på ett klimat inom organisationen, där det är tillåtet med den sortens språkbruk. Nu har ett antal av Mittuniversitetets forskare även de kommenterat polisens agerande, du kan läsa HÄR. De bekräftar vår analys:

”Att använda ord på särskilda sätt är inte något som enskilda individer gör helt på egen hand, särskilt inte när de uppträder i sin professionella roll. Språket är, per se, något vi delar med varandra. Utifrån organisationsstudier vet vi att det skapas kulturer i organisationer och sätt att tala som blir accepterade och normerande. Därför är det i allra högsta grad ett organisatoriskt problem när polisen gör uttalanden som uppfattas som sexistiska och diskriminerade.”

Vi frågade oss även om det arbete, som enligt polischefen pågått i 20 år, verkligen ledde till någon förbättring. Även det tar forskarna upp i sitt debattinlägg:

”Polisområdeschefen skriver i en debattartikel den 2 september att polisen sedan 1996 samarbetar med ”länsstyrelsen, kommuner, landstinget (numera regionen) med flera” och har tagit fram ”utbildningar, information, handlingsplaner och policys”. Vi undrar om dessa har arbetats fram på ett sätt så att de tillräckligt stödjer och vägleder poliser i sitt arbete? Och som forskaren Sara Ahmed konstaterat finns en risk att ”you end up doing the document rather than doing the doing” vilket betyder att det är väldigt vanligt att organisationer fokuserar på att skriva policydokument och sedan anser att jobbet är gjort istället för att arbeta i vardagen med hur policies och utbildningar ska omsättas i det dagliga arbetet på alla nivåer i organisationen. Ahmed har i sina studier bland annat visat hur detta kan upprätthålla diskriminerande strukturer inom organisationer.”

Vårt erbjudande att hjälpa polisen genom föreläsningar, workshops och studiecirklar, så att de framöver kan bli bättre på just det här området har det fortfarande inte kommit något svar på, men erbjudandet kvarstår!

IMGP3179rev

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *