Kärleken vinner över hatet, aktivera dig!

Efter det som hänt det här året, där Colombia röstade nej till fred, Trump vann valet i USA, Storbritannien väljer att lämna EU och nazister får tillstånd att marschera på Stockholms gator, blir det än viktigare att visa att det finns en annan verklighet, ett annat sätt att se på världen, en annan väg att gå. Vi gör det tillsammans med kärleken som drivkraft. Vi behöver inte gå med på att högerkrafterna bestämmer problemformuleringen, vi behöver inte gå med på att hat och rädsla vill skaffa fler vapen och bygga murar. Vi kan fortsätta arbeta för ett öppet och jämställt samhälle, där människor vill väl och gärna hjälper andra. Lyssna på Gudrun Schyman, som var hos ”Malou efter 10” häromdagen:

http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/schyman-efter-trumps-vinst-nu-v%C3%A4xer-motr%C3%B6relsen-3633672

Vill du aktivera dig? Här kommer förslag på vad du kan göra:

Kom på Fi Jämtlands öppna möte måndag 21 november klockan 1800 (ABF, Midgårdsgatan 8, Östersund). På mötet kommer vi att tala om att aktivera sig i styrelser, lokalt och nationellt, och att arbeta med aktivism, lokalt och nationellt. Du får vara med och komma med förslag på vad vi kan göra och när det skulle kunna göras. Anmäl dig HÄR eller via mail jamtland@feministisktinitiativ.se så vi vet hur mycket fika vi ska ordna.

>>>>>o<<<<<

Kom och tänd ditt ljus på Stortorget, Östersund, fredag 25 november klockan 1800-1930. Jag har en ljusmanifestation med anledning av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, läs mer HÄR. Du kan vara med hela tiden eller en kortare stund, men ta med ett ljus så manifestationen blir lysande! Om du inte befinner dig i närheten av torget just den tiden kan du tända ett ljus där du är, fota det och lägga upp på sociala medier. Gärna i evenemanget HÄR, där du även kan meddela om du kommer till torget och läsa mer. Du kan även lägga upp bilden på andra sociala medier, tagga bilden med @fijamtland så ser jag hur många som är med!

>>>>>o<<<<<

Bland lärare och elever runt om i Sverige protesteras det mot den nya asyllagen och hur den slår mot ensamkommande barn och ungdomar:

”På boenden, inom socialtjänsten, som gode män, psykologer, pedagoger, kuratorer, i familjehem, i föreningar, som volontärer och inom vården ser vi hur de nya asyllagarna drabbar dem. Vi ser och vi står inte ut.

Det som just nu sker i Sverige är inte värdigt en demokrati och en välfärdsstat. Det bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Vi säger: backa, gör om, gör rätt.”

”Ensamkommande barn och ungdomar skrivs numera slentrianmässigt upp i ålder. De tvingas från familje- och HVB-hem innan de hunnit överklaga sina avvisningsbeslut. De riskerar att avvisas utan pardon till länder som svenska medborgare avråds från att åka till. Detta sker trots protester från en samlad profession.
Resultat? Ungdomarna mår fruktansvärt dåligt! De kan inte tänka på något annat än vad som ska hända med dem. De skär sig. De ligger sömnlösa på nätterna. De orkar inte studera. Och varför ska de det? Det här landet är ju inte för dem.
Det är inte längre rättssäkert att vara asylsökande ensamkommande ungdom.”

Du kan själv protestera genom att skriva på HÄR, gilla deras facebooksida HÄR för mer information, och titta gärna på den film de gjort:

>>>>>o<<<<<

För en månad sen drygt skrev Gudrun Schyman (partiledare, Fi) och Tomas Pettersson (rättspolitisk talesperson, Fi) en artikel om att Sverige borde följa den FN-konvention vi anslutit oss till:

”Av många skäl finns anledning att påminna om Feministiskt initiativs tidigare krav på riksdagen att ompröva sitt beslut om att tillåta nazistisk organisering.

FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering trädde i kraft 1969. Idag har majoriteten av världens länder anslutit sig till konventionen som fastställer alla människors lika rättigheter. Sverige anslöt sig utan reservationer och därmed har regeringen förbundit sig att skydda dessa rättigheter.”

Om du vill engagera dig i frågan kan du skriva på ett upprop HÄR.

>>>>>o<<<<<

I dag kom regeringen med en satsning för jämställdhet där bland annat en strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor finna med, läs om den HÄR. Vilken effekt satsningen och strategin ger återstår att se, klart är dock att satsningen behövs och den behövs nu. Inte minst eftersom det parallellt med den här satsningen kommer nya beslut för myndigheter, som utsätter kvinnor för onödiga risker och konfrontationer med männen som hotat och misshandlat dem. Lotten Sunna (socialförsäkringspolitisk talesperson, Fi) och Marcella Bello Vera (politisk sekreterare, Fi) skriver om det HÄR:

”Feministiskt initiativ anser det orimligt att Försäkringskassan förväntar sig att kvinnor som utsatts för våld och trakasserier skall förväntas förhandla via videokonferens och samtal med sin förövare om vilket underhållsstöd barnen behöver.”

Välj vad du vill aktivera dig inom, gör allt ovanstående, bara ett, eller något annat, men GÖR något!

IMGP8984rev

Lämna kommentar (2 st) Dela inlägget:

I dag är det den internationella flickdagen

Internationella flickdagen infaller varje år den 11 oktober. Det är en av FN:s internationella dagar, instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011, för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.

Det finns flera anledningar till varför vi ska ha en flickdag. Här är några:

Den ska sätta fokus på de stora kränkningar mot flickor som sker liksom flickors ”osynlighet” på agendan för internationell utveckling. Trots att det sedan länge funnits en dag för barn och en annan för kvinnor så har ingen av dagarna kunnatuppmärksamma de speciella utmaningar som flickor står inför. De är den mest diskriminerade och utsatta gruppen.

Dagen ska hjälpa oss att göra flickor och deras rättigheter mer synliga. Flickor kan vara en kraft för förändring, inte bara för sig själva utan för sina familjer, sina samhällen – utan också för hela länder. Genom att försäkra oss att flickor känner sig respekterade och värderade har vi tagit det första steget för att bryta ner diskriminerande strukturer.

Dagen ska hjälpa till så att vi når FN:s globala hållbarhetsmål. Jämställdhet mellan könen måste börja med flickor. Det är grundläggande för att minska fattigdom, minska lidande och skapa en rättvis värld.

För Feministiskt initiativ är det här en dag vi vill uppmärksamma, och i dag publicerades en artikel i Feministiskt Perspektiv som du kan läsa HÄR. Där beskrivs olika verktyg och arbetssätt för att arbeta med flickors situation utifrån de jämställdhetsmål som samtliga riksdagens partier förutom SD står bakom. Dessutom betonas:

”När vi arbetar med dessa mål behöver vi också inkludera flera perspektiv som har relevans inom alla politiska områden och där rätten till lika värde alltid måste beaktas och bevakas. Exempelvis behöver transungdomars livsvillkor uppmärksammas då 65 procent av dem har eller har haft självmordstankar. Flickor och kvinnor diskrimineras också utifrån hudfärg eller religion och andra med olika funktionsvaritationer möter flera maktstrukturer samtidigt och får stå tillbaka när pojkarna och männen tar den lilla plats som ges utifrån normer om funktion och vithet.”

Fi Gotland uppmärksammar dagen dels med en artikel i lokaltidningen (som går att läsa HÄR), dels med ett evenemang under kvällen med Toktam Jahangiry, sexualpolitisk talesperson. Ur artikeln:

”Feminister anklagas ofta för att blunda för hedersförtryck, att vi inte står upp för flickor och kvinnor med utländsk bakgrund och att vi inte tar hedersproblematiken på allvar. Detta stämmer inte.

Feministiskt initiativ ser lika allvarligt på alla typer av våld. Att motarbeta alla former av våld och förtryck är grunden för vår politik. Patriarkalt våld kan ta sig olika uttryck i olika kulturer och vara mer eller mindre sanktionerade av religion eller samhällsskick, men kärnan är densamma världen över.

Vi tror inte att patriarkalt våld kan avgränsas till vissa kulturer eller att patriarkala strukturer bara finns inom familjer och släkter från andra länder. Detta synsätt kan leda till att flickor och kvinnor med utländsk bakgrund behandlas utifrån stereotyper som riskerar att osynliggöra verkliga behov.

Det leder också till att de som uppfattas som ”etniska svenskar” framställs som fria från patriarkalt våld och att annat våld som förekommer i Sverige förminskas till individuella handlingar.

Våld i hederns namn kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, religion, social tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning och identitet. Att förhålla sig kritiskt till alla former av våld är inte detsamma som att förneka just hedersvåld. Vi tror att det går att hålla många bollar i luften samtidigt.”

IMGP2653rev

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Se hit!

Gudrun Schyman i Sveg

Homeparty i Ljushallen Medborgarhuset

Måndag 10 oktober, 1600

IMGP8408rev IMGP8406rev

Det finns gott om plats, biljettbokningen är nu stängd, men det ryms fler, så kom så ordnar vi plats!

Efter föreläsningen säljer Gudrun sin egen bok, betala med kontanter eller via swish.

Fi Jämtland finns på plats, säljer merch, svarar på frågor, informerar om vår verksamhet, delar ut broschyrer, rosa drömmar, pins och ballonger.

Ur pressmeddelandet:

”Gudrun kommer prata om hur feminism kan vitalisera politiken och bidra till samhällsutvecklingen. Hur aktuell är jämställdheten i dag? Hur kuggar det in med vår moderna politiska historia?

– Vi ser fram emot Gudruns besök i länet, det ger oss chansen att höra mer om hur feminism kan skapa utveckling och hållbarhet i våra kommuner berättar Ingrid Mårtensson, aktiv ledamot i både Fi Jämtland och Feministiskt initiativ nationellt

Vi hoppas att denna turné kan vitalisera en samhällelig och politisk diskussion om jämställdhet i Härjedalen. Härjedalens kommun har skrivit under CEMR-deklarationen och därmed förbundit sig att göra en lokal handlingsplan för det gedigna jämställdhetsarbete som den europeiska jämställdhetsdeklarationen kräver. I dagsläget har kommunen ännu inte lämnat in en handlingsplan, allt enligt CEMR-samordningssidan European Charter for Equality of Women and Men in Local Life.

– F! Jämtland hoppas verkligen kunna vitalisera en samhällelig och politisk strävan mot rättvisa, jämlikhet och fred säger Linn Kårelind, ledamot i styrelsen i F! Jämtland.”

Det här vill du inte missa! Vi ses!

Lämna kommentar Dela inlägget:

Bär svart i morgon!

I morgon uppmanas kvinnor i Polen att gå ut i en masstrejk i protest mot det nya lagförslag som skulle innebära ett totalförbud mot abort i landet. Feministiskt initiativ solidariserar med strejken och uppmanar alla att i stöd klä sig i svart på måndag.

För tillfället är abort lagligt i Polen om graviditeten innebär en risk för den födande och vid tillfällen av våldtäkt och incest. Men det nya lagförslaget skulle innebära ett totalförbud mot abort där den som bryter mot lagen skulle kunna få upp till fem års fängelse.

HÄR och HÄR kan du hitta mer om protesten.

Media har även skrivit om lagförslaget, som HÄR:

”Lagförslaget som nu har skickats vidare till berörda utskott tillåter aborter endast när den gravida kvinnans liv är hotat, allt annat är straffbart. I dag kan ett havandeskap avbrytas om kvinnan utsatts för våldtäkt eller incest, om fostret är allvarligt skadar eller om moderns liv står på spel.

I praktiken är det dock för många kvinnor närapå omöjligt att göra abort då många läkare vägrar att utföra ingreppet, endera av personliga skäl eller för att de har skrivit under så kallade samvetsklausuler som förbjuder aborter.

Ännu värre blir om lagförslaget går igenom, varnar Anna Blus vid Amnesty International. Då får aborter bara utföras när det är fara för moderns liv. ”Men utan klara riktlinjer om hur nära en kvinna ska vara döden kommer läkare känna sig pressade att förlänga havandeskapet så länge som möjligt.””

Polen har redan i dag bland de strängaste abortlagarna i Europa, men de kommer nu alltså bli nästan omöjligt att genomföra en abort, och även missfall kan komma att bedömas som aborter, enligt media, som HÄR:

”Om lagen blir verklighet ska den inte bara omfatta klassiska aborter utan även ”oavsiktligt orsakande” av ett fosters död, till exempel vid fosterdiagnostik eller medicinska behandlingar. Både modern och den medicinska personalen ska kunna åtalas och dömas. Kritiker menar att vanliga missfall kan komma att bli föremål för åklagarmyndighetens utredning. Detta eftersom det är åklagaren som ska besluta om barnets död är följden av ”medicinska åtgärder nödvändiga för att förhindra omedelbara hot mot moderns liv”.”

Feministiskt initiativ solidariserar sig med människors kamp världen över för rätten till fri abort.

Vi står bakom strejken i Polen.

I morgon klär vi oss i svart!

Lämna kommentar Dela inlägget:

Black lives matter

Två svarta amerikanska män, Philando Castile, 32 år och Alton Sterling en 37 år, har skjutits ihjäl av polisen i USA. Våld föder våld. I en hämndaktion har sedan fem poliser skjutits ihjäl i Dallas. Feministiskt initiativ tar avstånd från alla former av våld. Mord kan inte rättfärdigas.

Bara i år har polisen i USA dödat 137 svarta amerikaner, 8 svarta kvinnor och 129 svarta män. En svart person löper dubbelt så stor risk att bli skjuten av den amerikanska polisen som en vit person. Detta är inga isolerade händelser – utan ett uttryck för den rasism och den afrofobi som genomsyrar det amerikanska rättsväsendet.

Feministiskt initiativ solidariserar sig med Black Lives Matter-rörelsen i deras arbete för rättvisa genom att uppmärksamma det rasistiska våldet mot svarta människor inom polisväsendet och den institutionaliserade rasismen inom det straffrättsliga systemet.

I en artikel på SVT Opinion skriver Gudrun Schyman och Victoria Kawesa (HÄR) bland annat:

”Feministiskt initiativ är också djupt oroade för den rasism som finns i den svenska poliskåren.

Vi har idag en myndighet som vid upprepade tillfällen visat prov på institutionaliserad rasism genom olaglig registrering av romer, rasprofilering och flertalet dokumenterade fall av rasistiska uttalanden.

Rasifierade i allmänhet och svarta män i synnerhet blir dagligen stoppade, visiterade och trakasserade i det svenska samhället. Fler måste få upp ögonen för den institutionaliserade rasismen inom det straffrättsliga systemet. Inte bara i USA – utan även här hemma.”

Victoria Kawesa svarar även på en debattartikel (HÄR):

”Feministiskt Initiativ stöd för BLM handlar om att väcka uppmärksamhet och kunskap kring angreppen och devalvering av svarta människors liv i USA. Feministiskt initiativ vill därigenom bilda opinion kring den institutionaliserade rasism som finns i USA såväl som i Sverige.”

IMGP6485rev

Lämna kommentar (3 st) Dela inlägget:

Fortsatt feminism i Almedalen

Jag fikar vidare med Fi på St Hansgatan 11 i Visby. Det är roligt, utvecklande och lite spännande. I dag kom till exempel fyra kvinnor på besök från Kina, och höll ett tal om att vara feminist i Kina, vilket skiljer sig rejält mot att vara det här, men samtidigt finns många beröringspunkter.

Kinafeminister

De stannade länge och vi hann prata om många områden. Jag skickade med dem varsitt armband från Fi Jämtland som gåva.

armband

Utöver det så har jag fått diskutera ekonomisk politik, försvarspolitik, rikliga mensblödningar (med blödarsjukas förening) och fått veta att inlägg från min blogg har används som diskussionsunderlag när försvarsmaktsofficerare ska diskutera jämställdhet och diskriminering! Jag tolkade det som att det är någon av de här inläggen (HÄRHÄRHÄR, HÄR och HÄR) men kanske inte det HÄR som de verkligen borde reflektera över.

I dag är SDs dag, så vårt torgtal handlade om hot och hat mot feminister och antirasister – ett hot mot demokratin, och du kan se det på Feministernas facebooksida HÄR.

Unga feminister startade dessutom en kampanj idag, ”Ett rosa ljus över Almedalen”, du kan se mer HÄR. De skrev även en debattartikel på Svt Opinion som du kan läsaHÄR:

”När etablerade aktörer väljer bort feminister, antirasister, ungdomar och mindre organisationer tar de sig makten att äventyra våra möjligheter till etablering. Det är hög tid för alla organisationer och medier att ta sitt ansvar.

Vi behöver ett rosa ljus över Almedalen.

Almedalen måste vara en arena för alla samhällets invånare och aktörer att delta på under lika villkor för att klassas som en demokratisk mötesplats. Det krävs handling för mänskliga rättigheter och delaktighet.”

I dag har jag spelat in inslagg till podden ”Arga Tanten och Systrarna Strul” med Unga Feminister och med Fi Miljö- och Klimatpolitiska talesperson. I går blev det ett inslag med en medlem i Fi Studenter. Jag hoppas hinna spela in inslag med talespersonerna för lands- och glesbygdspolitik, utbildningspolitik, sexualpolitik och utrikespolitik, så det finns underlag för poddar resten av året!

Så här ser vår lokal ut från utsidan, kom förbi om du är i Visby, vi har öppet två dagar till, 12-15!

Fika med Fi

Lämna kommentar Dela inlägget:

Diskuterar pensioner i Almedalen

I dag släppte Fi en utredning om pensioner som Lotten Sunna gjort, så dagen har i mångt och mycket handlat om den under dagen. HÄR kan du läsa hela rapporten. Torgtalet behandlade förstås rapporten och hur snett det nuvarande systemet slår, främst mot kvinnor och nynlända. Du kan se hela talet på Fi facebooksida HÄR. Under dagen kom det även ett antal artiklar där Fi uttalade sig om frågan, som HÄR i SvD:

”Pensionssystemet är utformat efter en traditionellt manlig norm. Systemet bygger på värderingen att det bara är lönearbete som ska avgöra hur stor pensionen blir. Hela vägen, hela livet. Nitlotten i det systemet drar kvinnorna. Att kvinnor är föräldralediga mer, deltidsarbetar mer, studerar mer, har lägre lön och oftare lämnar arbetslivet i förtid är några av de faktorer som slår hårt mot pensionen. Efter ett helt yrkesliv blir pensionen ofta så liten att många får leva sina sista år i fattigdom.

För rätt till full garantipension krävs 40 års arbete eller bosättning i Sverige. För utrikes födda är det ofta svårt att nå full pension. Även för dem som arbetat i Sverige sedan trettioårsåldern är det omöjligt att komma ikapp. Och när inkomstklyftorna i pensionen ökar så kommer allt fler bli beroende av ekonomiskt stöd. Så kan vi inte ha det!”

I rapporten finns ett antal förslag på åtgärder för att förändra pensionssystemet, som även finns med i en artikel i Dagens Arena, HÄR:

”Feministiskt initiativs förslag för rättvisa pensioner:
Höj garantipensionen – en pension ska minst nå till EU:s nedre gräns för fattigdom.
Skrota PPM – använd pengarna för att stärka det allmänna pensionssystemet istället för att spekulera med dem på börsen.
Grunda den allmänna pensionen på den genomsnittliga inkomsten under de 20 bästa åren. 30 år ger full pensionsrätt. Barnår, studier, arbetslöshet och sjukdom ska inte straffa sig i pensionskuverten.
Avskaffa pensionsgruppen – släpp pensionsdebatten fri i de offentliga samtalen.
Skriv om direktiven till AP-fonderna så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och internationella klimatmål. Vi vill inte att pensionspengar investeras i projekt som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter och viktiga miljömål.”

Feministiskt perspektiv skrev om varför Fi tycker det är viktigt att arbeta med pensioner, och varför det måste göras nu, läs HÄR:

”Feministiskt initiativ menar att det är statens ansvar skapa en att trygg ekonomisk grund för våra pensionärer. Vi har inget emot att de som tjänar mer också får ut mer i pension. Men det får inte vara på bekostnad av att allt fler grupper får ständiga försämringar. Den statliga pensionen ska jämna ut klyftor istället för att som nu cementera och utöka dem. Ett av de nationella jämställdhetsmålen handlar om ekonomisk jämställdhet livet ut. Det betyder såväl jämställda löner som pensioner. Men vi kan inte vänta på att alla orättvisor på arbetsmarknaden försvinner innan vi gör något åt pensionssystemet. Som feminister vill vi se reformer nu.”

Även Expressen skriver om Fi och pensioner, från ett seminarium som Gudrun Schyman deltog i under dagen, läs mer HÄR:

”Feministiskt initiativ tar plats i Almedalen trots att partiet inte har någon egen dag under veckan. Varje dag klockan 11 hörs däremot partiledaren Gudrun Schymans röst över Donners plats i olika ämnen – under tisdagen handlade det om pensioner, eller snarare ojämställda pensioner.

– Aldrig har så många kvinnor blivit beroende av män efter sin pensionering, säger Schyman och tillägger:

– Vi har enorma orättvisor.”

SvD skrev en artikel utifrån debattartikeln som Fi skrev i deras tidning, läs den HÄR:

”På tisdagen presenterade Feministiskt initiativs talesperson Gudrun Schyman en rad förslag på förändringar som FI vill genomföra. Bland annat handlar det om att man vill höja garantipensionen till EU:s nedre gräns för fattigdom, som ligger på cirka 11 000 kronor i månaden.

– Det är en höjning som gör att man inte behöver komplettera med andra bidrag för det måste man ofta göra i dag, med till exempel äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg, säger Gudrun Schyman”

Jag har under dagen hunnit träffa Unga Feminister, som idag hade en intern workshop runt sitt politiska program, som presenteras vid ett seminarium senare under veckan. Jag bad dem komma med tips till hur du ska kunna vara ung feminist och bedriva aktivism när du bor i glesbygd, och de lovade spala in podd med mig. Håll ögonen öppna efter kommande poddavsnitt!

Utöver det har jag befunnit mig på St Hansgatan 11 och F!ka med Fi. Så många besökare som velat diskutera både det ena och det andra, samtidigt som de fikat veganska bullar med rosa glasyr, hemkokt jordgubbssaft och ekologiskt kaffe eller te. Intressant och utvecklande för mig.

I dag har jag haft så fullt upp med samtal, servering, diskplockning och försäljning av Fi Jämtland prylar att jag inte ens hann ta någon bild! Kom gärna förbi om du kan!

IMGP1813

Lämna kommentar Dela inlägget:

På plats i Almedalen

Nu har Almedalens två första dagar passerat. Här är varmt, mycket folk och massor av aktiviteter. I dag och fyra dagar till har Gudrun torgtal på Donners plats och sen tar linnea bruno över. Fi livesänder torgtalen och en del andra seminarier och diskussioner, kolla på Fi facebook HÄR!

Jag arbetar och hinner inte gå på seminarier utan träffar istället människor som vill diskutera politik, ta en fika i lugn och ro och kanske handla lite Fi Jämtland merch.

Om du är i Almedalen så kom gärna förbi St Hansgatan 11 mellan 12-15 varje dag fram till och med lördag, så kan du få träffa mig!

rosa almedalenearcuffs

De små söta earcuffsen är sålda, men det finns massor av andra örhängen, armband, maskotar och tygväskor kvar att handla.

Vi ses!

Lämna kommentar Dela inlägget:

Fi Jämtland i Almedalen och den utlovade modevisningen!

På söndag startar årets Almedalsvecka i Visby. En vecka där politiker, media, företag, myndigheter och ideella organisationer minglar, påverkar och försöker nå ut med sitt budskap. En vecka för lobbyism och för den som har pengar, en vecka för medelålders vita män.

Fi är på plats för att vi vill visa en annan väg att gå. Vi har inga mingel eller påkostade lokaler, vi torgtalar däremot varje dag på Donners plats klockan 11-12, och flera feminister är med i andra arrangörers evenemang, så vi får ut vårt budskap om att det finns andra lösningar. Jag är med som projektledare från nationella styrelsens sida, men jag är oxå där som representant för Fi Jämtland.

Om du är på plats och vill veta mer om Fi Jämtland eller om feministisk politik så kom till St Hansgatan 11 (en lokal vi lånar utan kostnad) där jag finns på plats måndag till lördag, klockan 12-15 och bjuder på fika. Jag tar även med mig prylar från F!ffären om du vill handla nått!

Om du vill veta var feministerna befinner sig kan du kolla HÄR.

I dag kom det ytterligare tyger hem till mig så samtidigt som jag avslutade mina tidigare projekt så blev det tre plagg till. Det här kan du kolla efter i Almedalen. Dottern stylade och fotade, så jag kommer nog inte riktigt att se ut eller röra mig så här, men kläderna ligger redan packade och klara för avfärd i morgon!

IMGP8467rev IMGP8468rev IMGP8482rev IMGP8500rev IMGP8511rev IMGP8520rev IMGP8528rev IMGP8532rev IMGP8539rev IMGP8538rev IMGP8546rev IMGP8548rev IMGP8551rev IMGP8552rev

Jag hoppas kunna blogga under veckan så ni får rapport från Almedalen från mitt perspektiv.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Agera!

I världen i dag begås fruktansvärda handlingar dagligen. Det är bilbomber i Beirut, bombattack i Istanbul och nu masskjutning i Orlando. Läs HÄR HÄR och HÄR. Samtidigt pågår minst 40 konflikter i världen mellan stater och ett antal fler konflikter inom stater (enbart i Syrien pågår ett 20-tal), mellan olika grupperingar (läs HÄR). Vart vi än ser pågår krig, konflikter, svält och miljökatastrofer.

Vi lever i en värld där klyftorna blir allt större och samhällsklimatet hårdare och mer hatiskt för varje dag som går, och där de som har (som till exempel större delen av oss som bor i Sverige) bygger murar mot de som inte har (som till exempel syriska flyktingar). Nu i närtid (21 juni) ska riksdagen till exempel rösta om tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening, något som de flesta remissinstanser har förklarat vara helt fel väg att gå. Att försvåra anhöriginvandringen och enbart ge tillfälliga uppehållstillstånd utsätter människor för stor press och försämrar rejält deras möjligheter att på ett bra sätt komma igång med sina liv här i Sverige.

Som enskild människa kan det kännas svårt och omöjligt att få till en förändring, men det går att engagera sig och organisera sig. Ett sätt att göra det är till exempel att gå med i Feministiskt initiativ. Om du vill lära dig mer om feminism och hur ett samhälle kan växa genom jämställdhet och jämlikhet, passa på att gå på homeparty nu på onsdag med Gudrun Schyman!

Onsdag 15 juni

Strömsund, Folkets Hus, 11.00, boka din plats HÄR och läs mer HÄR.

Krokom, Magneten, 16.00, boka din plats HÄR och läs mer HÄR.

Östersund, Jämtfald, 19.30 (men evenemanget startar redan 18.00), boka din plats HÄR och läs mer HÄR.

Om du tänker gå så boka biljett redan nu, biljettbokningen är öppen till och med tisdag!

Ta med papper och penna, du kommer att vilja anteckna! Föreläsningen är cirka 90 minuter och efter den finns Gudrun på plats, säljer och signerar sin bok och kan svara på de frågor du eventuellt inte fick svar på under föreläsningen.

Även Fi Jämtland finns på plats, före och efter föreläsningen på samtliga ställer. Vi informerar om vår verksamhet, svarar på frågor och säljer vårt pyssel. Du kan se utbudet under fliken F!ffären här ovan.

Om du vill bli medlem kan du göra så här:

Gå till medlemssidan HÄR och fyll i formuläret. Ett medlemskap kostar 50 kronor, eller mer, du bestämmer själv vad du vill och kan betala.

Om du hellre betalar på annat sätt kan du:

Betala med SMS. (100 kr/år) Skicka: fimedlem förnamn efternamn kommun epost till 72550.

Swisha 50 kr eller mer till 123 282 42 82 och skriv i meddelandet: ”fimedlem förnamn efternamn kommun e-post” (om inte allt får plats är det viktigt att du prioriterar e-post, så kan vi kontakta dig om vi behöver mer uppgifter)

Homeparty

Lämna kommentar Dela inlägget: