Feministen och kvinnor i Försvarsmakten

Under tiden i Försvarsmakten arbetade jag till del tillsammans med organisationsforskare på andra enheter och några av dem forskade kring hur det fungerade för de kvinnliga värnpliktiga/officerarna. Resultaten visade att fler och fler kvinnor mönstrade och gjorde värnplikt, men det var fortfarande bara ett fåtal som valde att fortsätta som officerare och bland dem var bortfallet betydligt större än bland männen som fortsatte som officer.

Om jag hade fått välja åtgärd hade jag fokuserat på hur Försvarsmakten ska agera för att behålla de kvinnor som väljer att bli officerare. Försvarsmakten valde i det läget istället att intensifiera ansträngningarna att få fler kvinnor att mönstra… Det verkade bara handla om att få fina siffror på hur många kvinnor som Försvarsmakten erbjöd arbete som officer, de verkade fortfarande inte intresserade av att faktiskt bredda sin kompetensbas och utöka sina urvalsmöjligheter. Snarare verkade det som om de ville lägga avhoppen på kvinnornas ansvar, och tolka det så att jobbet faktiskt ”tyvärr” inte var lämpligt för kvinnor. De studier som gjordes över varför kvinnor hoppade av dels under värnplikten och dels efter att de blivit officerare var nedslående. 20 år efter min värnplikt var det fortfarande samma problematik, inget hade förändrats, snarare hade det blivit värre! Studierna visade att manliga officerare oftast slutade för att de fått erbjudande om ett annat bättre jobb, medan de kvinnliga officerarna i stor utsträckning slutade för att de inte orkade vara kvar och kämpa mot strukturerna.

Det gjordes även en undersökning på en flygflottilj, där alla på flottiljen, officerare, civilanställda och värnpliktiga fick gradera statusen de olika grupperna hade inom organisationen. Resultatet blev att högst status hade de manliga officerarna, sen kom de manliga civilanställda, därefter de kvinnliga officerarna, de manliga värnpliktiga, de kvinnliga värnpliktiga och lägst status hade de kvinnliga civilanställda. Så även om det på flera av de enheter jag arbetade på var ovanligt uttalat att kvinnor gick att behandla på ett nedlåtande sätt så var det nog tyvärr inte de enda arbetsplatserna inom Försvarsmakten där det var så.

IMGP6516rev

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *