Feminist och lönen

Jag fortsätter berätta om en av mina arbetsplatser inom Försvarsmakten…

En ”hemlig” organisationsutvecklingsgrupp skapades, där kravet på kompetens var att deltagarna skulle vara överstelöjtnant. De dolde sina möten och planerade organisationsutveckling av enheten utan att vare sig inhämta information från andra eller inbjuda till samverkan. När gruppen avslöjades (av en medarbetare och en chef högre upp i organisationen) fick de smäll på fingrarna och beordrades att tillsätta en mer blandad grupp.

Jag var vid det tillfället ämnesansvarig för vårt största ämne, jag var den enda av ämnesföreträdarna som även arbetade som lärare/föreläsare och jag var även den enda med akademisk utbildning, dessutom på magisternivå just inom organisation. När jag blev tillfrågad att vara med i gruppen undrade jag vilken av mina kompetenser de ville jag skulle bidra med, och såg själv att jag hade flera olika erfarenheter/kompetenser som kunde tillföra gruppen mycket. Svaret jag fick, av min manlige militäre chef, var att det var att jag var kvinna som gett mig en plats i gruppen. Jag bad då min chef att precisera om det var något utöver det som gjorde mig lämpad. Jag fick fortfarande svaret att det var att jag var kvinna som gjorde att han ville ha med mig i gruppen. Jag uppmanade honom att ge mig en enda liten anledning utöver mitt kön, men svaret var fortfarande att jag var kvinna… Jag vägrade vara med i gruppen och kan så här efteråt inte förstå att jag stannade kvar så länge på det här jobbet.

Men som småbarnsmamma i ett låglönelän med ganska hög arbetslöshet är det en trygghet i att ha en fast anställning och det är inte alltid så lätt att välja bort ett arbete, även om det är skadligt för din kropp och själ. Kvinnors statistiskt sett lägre löner brukar förklaras med att vi väljer fel jobb och att vi inte kan förhandla. Jag har svårt att förstå den inställningen. I dagens arbetsmarknad är det inte så lätt att byta arbete, särskilt inte om du inte bor i en storstad. Du behöver en försörjning och det jobb du har vill du behålla. Jag hade en bra lön, men ändå långt under männens. Flera av dem var officerare, med enbart militär utbildning, men i den här världen räknades den högre än min akademiska examen. Jag hade även rejält lägre lön än de civila männen, trots att de inte hade någon annan utbildning än gymnasie, men det gick alltid att hitta en anledning till att de hade mer. Om inte annat så var det på grund av deras erfarenhet.

Jag hade en tillräckligt bra lön att leva gott på, så det var inte alls synd om mig, men jag köper inte resonemangen om att kvinnor själva skulle ansvara för sin lägre lön. Om valet står mellan ett jobb och inget jobb så är du beredd att stå ut med oväntat mycket för att ändå behålla din försörjning.

IMGP6435rev

 

Kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *