Är alla lika inför lagen?

I lokaltidningen skrev moderaterna förra veckan en insändare där de säger sig vilja värna om utsatta, men föreslår åtgärder som att tillåta kommuner att förbjuda tiggeri på platser i kommunen och att underlätta vräkning av personer på tillfälliga bosättningar. De framhåller även att lagar ska vara lika för alla.

Jag vill inte på något sätt ha kåkstäder och slumområden i Sverige, men jag anser att de kommuner som vräker bosättningar utan att anordna ersättningsboenden inte följer lagar och domar som det är tänkt. Det är lätt att säga sig stå bakom mänskliga rättigheter när livet är enkelt och de flesta har det bra, men det är i stunder som de vi har nu som påskriften faktiskt betyder något.

Sverige har varit en av de starkaste rösterna i protester mot andra länder som diskriminerat befolkningsgrupper, men nu är det snarare hejarop som ljuder. Vi stoltserar med att vi är en del av EU, men verkar inte låtsas om att Europadomstolen har konstaterat att det framgår av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, som är svensk lag, att avhysningar aldrig får resultera i hemlöshet eller utföras med diskriminerande syfte. Med hänvisning till den systematiska diskriminering som just romer utsätts för har Europadomstolen understrukit att denna grupp aldrig ska utsättas för tvångsavhysningar om de inte erbjuds ett alternativt boende.

Utöver det så är vistelseprincipen tydligt uttryckt i socialtjänstlagen . Den innebär att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stödet och hjälpen. Rätten till bistånd från kommunen är också klart och tydligt uttryckt i socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för en skälig levnadsnivå.

Romer är en nationell minoritet i vårt land, och har som sådant särskilda rättigheter. Vi är med i EU och har godkänt den fria rörligheten. När den sedan används av människor som förföljts i århundraden, för att de vill förbättra sina liv, så reagerar många med ett hat som är helt oproportionellt mot det som sker. Förra året kom en vitbok ut, beställd av regeringen. Den är skrämmande läsning.

Vitboken har inte kunnat kartlägga fullt ut alla övergrepp som romer utsatts för, övergreppen är allt för många och förtrycket allt för stort, utan den har valt vissa teman och områden och beskriver hur de sett ut under 1900-talet. Det innebär definitivt inte att förtrycket, övergreppen och diskrimineringen inte finns kvar nu under 2000-talet. Det som händer i dag, i Sverige, i Malmö och även här i Jämtland, att lagar tolkas så att romerna återigen utsätts för skrämmande umbäranden, är bara ytterligare ett uttryck för att det som Vitboken beskriver långt ifrån är åtgärdat.

Vi är många som inte längre vill gå med på att Sverige behandlar människor så här. Det känns naivt av moderaterna att tro att vi alla är lika inför lagen. Många av våra lagar är ramlagar, de beskriver en lägsta nivå, och är öppna för tolkning. Där visar det sig ofta, om än sällan så tydligt som i Malmö, att den tolkningen förändras beroende på vem lagen ska användas emot. Att förbjuda tiggeri och avhysa människor från sina boplatser är ingen lösning för de som lever i fattigdom. Samtalet borde istället handla om hur vi säkerställer att de får bo lagligt under rimliga förhållanden och att de får rätt att försörja sig på det sätt de kan. Sverige har en skuld mot Europas romer och det är verkligen på tiden att vi börjar betala den!

blom 3

 

 

3 kommentarer

  1. Kloka tankar! Är inte insatt i romernas historia, mer än att jag vet att de alltid har varit och är en utsatt grupp!
    fundetar mycket på detta med vårt mänskliga tänk i Sverige just nu! Det är en egofixering utan dess like i vissa grupper. Jag förstår inte detta sätt att tänka riktigt. Ska fundera vidare och faktiskt så sållar jag bort vissa sk vänner på grund av deras omänskliga egoistiska yttringar. Tack så länge / Susanne

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *